Stiftelsen Martinus Center Malmö - Martinus Center Malmö

Stiftelsen Martinus Center i Malmö
Go to content

Syftet med stiftelsen är att sprida information om den danske författaren Martinus vetenskapliga världsbild genom föredrag, kurser och studiecirklar.

Stiftelsen:
• är ett resultat av intresserade människors önskan om att idéinnehållet i Martinus författarskap blir känt för en större allmänhet

• är religiöst  och politiskt obunden

Målsättning:
•  skapa ett forum / center för information och undervisning kring Martinus verk
•  boka föredrag och kurser
•  hjälpa dig som vill ha information

Du som vill stödja oss ekonomiskt i vårt informationsarbete kan sätta in ett bidrag på pg. 4600307 – 5


Back to content