Föredrag Malmö - Martinus Center Malmö

Stiftelsen Martinus Center i Malmö
Go to content
Martinus Världsbild, en optimistisk livssyn
Föredrag Hösten 2018

Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö

Martinus,en dansk författare (1890-1981), har framlagt en helhetsförklaring på livet och tillvaron.
I logiska sammanhängande tankeföljder beskriver han livets eviga lagar och grundprinciper.
Det centrala temat i Martinus verk är nästakärlekens nödvändighet.
Föredragen baserar sig på Martinus författarskap, även kallat "Tredje Testamentet".
  
8 sept
Lördag
kl.15.00
Hur blir man frisk?
Alla människor har någon typ av obalans eller sjukdom och intresset är stort idag för att bli frisk. Sjukdomar är enligt Martinus en del av vår utvecklingsprocess som ska lära oss hur vi tar hand om vår kropp men också hur vi hittar den rätta inställningen till livet. Kost, motion, bön och förlåtelse kan på sikt läka alla sjukdomar och ge oss tillbaka livsmod och skaparkraft.
Karin Jansson

20 okt
Lördag
kl.13.00-16.30
Människorna och jorden på väg ut ur sjukdomarna
Jorden är precis som människorna inte förskonad från sjukdomar – symptomen är natur- och miljökatastrofer, diktatur, nationalism och krig. På det sättet speglar jorden och människorna varann. Men just genom sjukdomarna lär vi gradvis, att orsakerna ligger i vår egen livsstil i detta eller kanske tidigare liv - och att hälsa endast kan skapas genom ett harmoniskt samarbete med våra medmänniskor, djuren, naturen, våra organ och celler – och med jorden.
Solveig Langkilde Seminarium 150:-

17 nov
Lördag
kl.15.00
Från olyckliga äktenskap till goda relationer
Alla människor befinner sig i en enastående medvetenhetsmässig förvandling. Mannens feminina pol och kvinnans maskulina pol håller på att utvecklas och det får humaniteten och intelligensen att växa. Hela denna förvandling styrs av en överjordisk gudomlig plan för mänskligheten. Den sexuella förvirring som många upplever beror på att vi gradvis för oss bort ifrån det äktenskapliga stadiet mot ett stadium där vi förmår att älska allt och alla villkorslöst.
Ingemar Fridell

8 dec
Lördag
kl.15.00
Mystiken – en inre upplevelse av gudomlig närhet
Martinus intuitiva upplevelser liknar det många mystiker har upplevt genom tiderna. Det gemensamma är just denna obeskrivbara och underbara upplevelse av Guds närhet och en längtan att vilja förmedla den till sin omgivning. Hur beskriver Martinus och andra mystiker denna upplevelse?
Anne Külper
Hjärtligt välkomna - Entré 60:-

Från kl. 14.00 kaffe, te, bullar och trevlig samvaro 20:-
Back to content