Föredrag Malmö - Martinus Center Malmö

Stiftelsen Martinus Center i Malmö
Go to content
Martinus Världsbild, en optimistisk livssyn
Föredrag Våren 2022
Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö
  
Martinus,en dansk författare (1890-1981), har framlagt en helhetsförklaring på livet och tillvaron.
I logiska sammanhängande tankeföljder beskriver han livets eviga lagar och grundprinciper.
Det centrala temat i Martinus verk är nästakärlekens nödvändighet.
Föredragen baserar sig på Martinus författarskap, även kallat "Tredje Testamentet".
Seminariet i Januari är inställt p.g.a de nya Corona-restriktionerna.

5 Mars
Lördag
kl.15.00
Vegetarism och hälsa
Idag finns många idéer om hur man ska leva och äta för att hålla sig frisk. Men för att förstå vad hälsa är behöver man, enligt Martinus, förstå att kroppen är ett levande universum. Vår uppgift är att ge näring och liv till alla levande väsen i kroppen. Såväl kost, motion som tankar och vårt sinnelag påverkar hur vi mår och på sikt kan vi genom vårt sätt att leva hålla oss friska från sjukdomar.
Karin Jansson

26 Mars
Lördag
kl.15.00
Förlåtelsens mysterium
Martinus beskriver att den moderna människan nu har nått det stadium i evolutionen som gör det möjligt att förklara förlåtelsens mysterium. Föredraget kommer in på varför förlåtelse, utöver att vara den mest logiska handlingen, också är nödvändig om vi vill upprätthålla balans och hälsa, såväl fysisk som psykisk. Den intelligensmässiga förklaringen på förlåtelsens mysterium kan stötta oss genom den svåra process, som det kan vara att förlåta våra medmänniskor och oss själva.
 Lene Jeppesen  (talar tydlig danska)

23 April
Lördag
kl.15.00
Martinus – symboltecknaren
De hundra symboler som Martinus tecknade genom åren utgör i mitt föredrag bakgrund för ett utforskande av hans symbolvärld, såväl som hans estetiska och konstnärliga talang. Är den koncentrerade visuella överblick av världsalltets kosmiska struktur, som symbolerna utgör, även att betraktas som konst? Hur förhåller sig hans symboler till övriga andliga och religiösa symboler vi lärt känna genom människans utveckling? Vad är unikt i hans symboliska värld?
Dennis Persson
Hjärtligt välkomna - Entré 60:-

Från kl. 14.00 kaffe, te, bullar och trevlig samvaro 20:-
Back to content