Föredrag Malmö - Martinus Center Malmö

Stiftelsen Martinus Center i Malmö
Go to content
Martinus Världsbild, en optimistisk livssyn
Föredrag Våren 2020

Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö

Martinus,en dansk författare (1890-1981), har framlagt en helhetsförklaring på livet och tillvaron.
I logiska sammanhängande tankeföljder beskriver han livets eviga lagar och grundprinciper.
Det centrala temat i Martinus verk är nästakärlekens nödvändighet.
Föredragen baserar sig på Martinus författarskap, även kallat "Tredje Testamentet".

  
1 Feb
Lördag
kl.15.00
Människan Martinus och betydelsen av hans verk
Martinus eget liv och verk är ett äventyr från det verkliga livet. Han är skaparen av en ny andlig vetenskap, som påvisar, att det finns naturlagar för tankarna. Förståelsen av dessa psykiska naturlagar kommer så småningom att göra det möjligt för människorna att skapa ett kärlekens världsrike på jorden.
Ole Therkelsen

22 Feb
Lördag
kl.13.00 - 16.30
En helande livshållning när livet utmanar oss
Hur kan vi utveckla en livshållning och tankevärld som är helande och som bär när livet utmanar oss? När livet krisar tenderar vi att mista kontakten med våra ideal och upplevelsen av ro och närvaro i relationer. Den andliga vetenskapen inspirerar oss att medvetet träna en vänlig hållning till livet, till varandra, oss själva och till vår organisms myriader av medarbetare.
Sören Grind     Seminarium     150 kr

21 Mars
Lördag
kl.15.00
Ensamheten – en förvandlingszon
Många människor känner sig ensamma. Sett ur ett reinkarnationsperspektiv utvecklas vi bort från flocktänkande emot ökad individualism. Men en person vars livssyn avviker alltför mycket från den allmänna meningen riskerar ofta att bli utstött och ensam. Den högre meningen med denna smärtsamma upplevelse är att utveckla sin inre själsstyrka. Det är naturligt att människor växer ifrån gamla normer och tankesätt. Självständigt tänkande människor är pionjärer till framtidens samhälle. Vi rör oss framåt emot ett samhälle som till sist kommer att präglas av en varm, solidarisk gemenskap mellan humana, fördomsfria och självständiga individualister.
Ingemar Fridell

25 April
Lördag
kl.15.00
  
Föredraget med Lena Jeppesen är tyvärr inställt pga av det rådande Corona-läget.
  
Hjärtligt välkomna - Entré 60:-

Från kl. 14.00 kaffe, te, bullar och trevlig samvaro 20:-
Back to content